Z ostatniej chwili
Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Tarnowie zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze
członków Oddziału,
na dzień 10 grudzień 2017r. w lokalu LOK ul. Krzyska 17
w pierwszym terminie o godz. 9:00.
Drugi termin 10.12.2017r godz. 9:30.
----------------------------------------------------------
Proponowany porządek zebrania:
1.Rozpoczęcie Zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Wybór protokolanta Zebrania.
4.Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6.Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
7.Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej .
8.Dyskusja – bieżące sprawy Oddziału, ustalenie składki OT.
9. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Zakończenie Zebrania.
https://www.timeanddate.com/worldclock/
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=