Dębicki Klub Krótkofalowców PZK
SP8PDE

Przemienniki - wykazy i mapa

http://qrz.pl/lista_przemiennikow.asp

http://przemienniki.net/mapa

http://przemienniki.net/lista