Dębicki Klub Krótkofalowców PZK
SP8PDE

Aktualności

Informacja o składkach PZK !!!
Od 1 stycznia 2018 r.
wysokość składek w tabeli.


 Lp
 Rodzaj składki - opis
 
  1.
 Składka wpisowa
0,00 zł 
  2.
 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL
30,00 zł
  3.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego
od 71 roku życia
90,00 zł
  4.
 Składka dla członka zwyczajnego
120,00 zł
  5.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego
do 20 lat lub uczącego się do 26 lat
30,00 zł
  6.
 Składka dla członka wspomagającego
20,00 zł
  7.
 Kluby zarejestrowane w OT PZK
0,00 zł


Praca stacji okolicznościowej !
Od 1 czerwca 2017 czynna okolicznościowa
radiostacja - SN5PSK16-go lutego 2018 roku (piątek)
o godz. 18-tej
odprawiona została msza
za Śp. Bolka Kłuska - SP9HKD
Śp. Alfreda Pociask _ SP9EEQ
Śp. Stanisława Rafa - SP9GMP
 - od przyjaciół.

Przez cały sierpień 2016 pracowała
okolicznościowa
radiostacja SN0ABK.


Informujemy, że 2-go lutego został
wyemitowany w Lokalnej Telewizji
program poświęcony naszej działalności
i pracy stacji SP8PDE.
Zapraszamy do odwiedzenia stron:

http://www.ptvr.pl/index.php?video=1094&program=

http://www.ptvr.pl/index.php?video=1093&program=publicystyka

http://www.ptvr.pl/index.php?video=1099&program=

wszystkie materiały na stronie
Polskiej Telewizji Regionalnej.
www.ptvr.pl/

Z okazji 100-nej rocznicy śmierci
Karola Olszewskiego pracowała
okoliczościowa radiostacja
SN100KO.
Nowy Zarząd OT 28 w Tarnowie.
Prezes - Janusz Barnaś - SP9LAS
Skarbnik - Rafał Marynowski - SQ9OL
Sekretarz - Janusz Gacoń - SP9JZT


Praca stacji okolicznościowej
SN70ABK
od 1 do 31 sierpnia 2014 r.
z okazji 70 rocznicy bitwy partyzanckiej na polanie Kłużów
ka podczas "Akcji Burza" , która mieła miejsce w sierpniu 1944 r.
Zawody Tarnowskie 2014
IV Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców
na Głobikowej 7 czerwca 2014 r.