Dębicki Klub Krótkofalowców PZK
SP8PDE

Z ostatniej chwili

16 grudnia odbyło się Zebranie Sprawozadawczo-wyborcze
OT PZK nr 28 w Tarnowie.
W skład Zarządu weszli:
SP9LAS – Prezes
SQ9ZAX  – V-Prezes, skarbnik
SP9GLJ – Sekretarz
Zastępcy członka Zarządu:
SQ9DDA, SQ9DJD, SQ9OJV
W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:
SP9RHN – Przewodniczący
SQ9KDO – Sekretarz
SP9JZT – Członek
Zastępcy członka OKR:
SQ9HQ, SP9XKV

Praca z terenu Gmina Czerwin OR03 operator Damian SP8D.

I-miejsce  stacji klubowej SP8PDE
w Zawodach "SIĘGAJ DO GWIAZD" edycja 2018
okazji 545 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.