Dębicki Klub Krótkofalowców PZK
SP8PDE

Z życia PZK

WYSYŁKA KART QSL

Karty do odbiorców z Polski

układamy koniecznie okręgami wywoławczymi poczynając od 1 do 9. Nie segregujemy kart według numerów oddziałów! Numer OT zaznaczamy tylko jako informacja dodatkowa w pozycji "via …".

Wykaza okręgów oraz przypisanych do nich oddziałów terenowych PZK:
SP1 - OT14, OT22
SP2 - OT4, OT9, OT16, OT26
SP3 - OT08, OT23, OT27, OT32
SP4 - OT17, OT21, OT30
SP5 - OT25, OT37,OT73
SP6 - OT1, OT11, OT13
SP7 - OT3, OT15, OT24, OT33, OT51
SP8 - OT5, OT18, OT20, OT35
SP9 - OT6, OT10, OT12, OT28, OT29, OT31, OT50

Jeżeli karty QSL nie wypisujemy ręcznie tylko stosujemy nadruk laserowy lub używamy naklejek samoprzylepnych karta powinna być opatrzona pieczątką "QSO VERIFIED BY …" oraz naszym własnoręcznym podpisem. Jest to wymóg stawiany przez wielu wydawców dyplomów,oraz prowadzących wszelkiego rodzaju współzawodnictwa i tabele osiągnięć, w przeciwnym wypadku, może się okazać, że nasza karta QSL nie będzie mogła zostać przez naszego korespondenta lub stację nasłuchową wykorzystana podczas takiego zgłoszenia.

Karty do odbiorców zagranicznych
układamy kolejno prefiksami krajów docelowych rozpoczynając od 1 - 9 dalej A - Z. Tu proszę zwrócić uwagę na kraje, które używają różnych prefiksów - należy układać je razem. Dla przykładu Anglia to 2E, G, M - karty należy ułożyć razem jak dla prefiksu G.Karty do USA należy, przy zachowaniu powyższej reguły, dodatkowo ułożyć okręgami wywoławczymi od 0 do 9.
Aby ułatwić sobie segregowanie kart do odbiorców zagranicznych pobierz listę zagranicznych biur QSL.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja